Experience your Power as a Woman Workshop

”Can you imagine being a unique channel through which grace and creativity manifest on this planet? Confronting yourself with the reality of who you are – your infinity – is one of the most challenging journeys of your life. You´  ll need to let go of some old ideas – like you´  re  good enough. You´  ll need to surrender to some new ones – and recognize that you´  re  everything . By accepting the nature of your form – a woman – you transcend it and connect with the radiance and light of the Infinite. You become the Divine Woman, the Noble Woman.”

From I am a Woman – Creative, Sacred & Invincible

Välkommen till en workshop där vi utforskar vår inre styrka, kreativitet och skönhet – vår Adi Shakti.
Vi kommer att använda tekniker för empowerment från kundaliniyoga, ayurveda och energimedicin. Dans, mantrasång, yoga, pranayama (andningstekniker) och meditation står på programmet bland mycket annat.
En timmes lunch ingår då vi äter medhavd matsäck tillsammans och samtalar om det som känns angeläget.
Inga förkunskaper krävs. Kom som du är med öppet sinne och öppet hjärta så skapar vi magi tillsammans.

Plats: Konstepidemin (nära Linnéplatsen) i Gröna rummet som ligger i Blå huset.
Tid: Lördagen den 26 augusti 10.00 – 17.00
Anmälan: Via mejl till maria@freyskott.com
Kostnad: 650 kr. När du anmäler dig via mejl får du närmare information om hur betalning görs.
Max antal deltagare: 15 st.

Spara

Kundaliniyoga i vardagen Workshop

Börja det nya året med en riktig kundalinikick!

Vi kommer att gå igenom om och testa de verktyg som kundaliniyogan erbjuder för att öka vitalitet och välmående på alla plan och hur vi kan införliva dem i vårt dagliga liv. Det kommer att handla om mat, sömn, kroppsvård, livsattityd, meditation, andning, mantra, yoga…och mycket mer.

Vi kommer att äta tillsammans, yogisk mat som tillför prana och bygger upp oss. Det blir också ett gongbad som avslutning.

34927-yogi-bhajan-quoteMax antal deltagare: 7

Min antal deltagare: 4

Kostnad: 500 kr betalas till konto som du får info om när du anmäler dig.

Datum: 7/1 2017

Tid: 11.00 – 15.00

Plats: Hemma hos mig på Doktor Westrings gata 15b
Guldheden, Göteborg

Frågor och anmälan: mariafreyskott@gmail.com

Pranayama – The Art of Breathing Workshop 22 november på Sannegården Spa & Yogastudio

IMG_1753

Vårt sätt att andas har mycket stor betydelse för hur vi mår. Vill du fördjupa dig i andningens betydelse för ditt välbefinnande och din hälsa? Vill du lära dig mer om kundaliniyogans speciella andningstekniker? Då är denna workshop något för dig!

Vi kommer att undersöka hur vi genom medveten andning kan bemästra vårt sinne och därmed lättare hantera livets små och stora utmaningar. Du får prova på olika andningstekniker och meditationer som ingår i kundaliniyogatraditionen.

  • DAG: Söndagen den 22/11 kl 13.00 – 15.00
  • PRIS:  Medlem: 199 kr/pers. Icke medlem 299 kr/person.
  • KURSLEDARE: Yogalärare Maria Frey Skött
  • ANMÄLAN: Bokas som en klass i app 3 dagar i förväg eller via formulär.

 

Sat Kriya – The Everything Kriya Workshop 15 november på Hagabadet

satkriya

Sat Kriya är en av de mest kraftfulla övningarna inom kundaliniyogatraditionen. Vi fördjupar oss i denna kriya genom att finslipa detaljerna och sedan själva uppleva dess påverkan i Sat Kriya Workout-passet. Därefter integrerar vi effekterna av kriyan med ett avslappnande gongbad och avslutar med en längre meditation där vi fokuserar på vår nollpunkt, shuniya genom aktivt lyssnande inåt.

Passar för dig som hållit på med kundaliniyoga ett tag och vill ta din praktik ett steg vidare.

Dag: 15/1 kl 10.00 – 12.00
Plats: Hot Yoga-salen på Hagabadet
Kurspriser medlem: 199 kr. (icke medlem: 299 kr)
Yogalärare: Maria Frey Skött

Anmälan Via formulär på Hagabadets hemsida  eller som en passbokning, se schema.

Pranayama – Yogisk andning

takeadeepbreath2

 

Ordet ”pranayama” kommer från sanskrit och översätts vanligen som ”andningsteknik” eller ”läran om andning” eller ”andningskontroll”. Detta är dock från det yogiska perspektivet sett ett begränsat sätt att se på detta fenomen. Bokstavligen betyder detta ord ”expansionen” eller ”manifestationen av den första energienheten”. Prana är enligt det yogiska synsättet den grundläggande, den mest vitala energienheten i universum, den oförstörbara, allt genomsyrande kraften – överallt.

”The soul vibrates. The soul breathes. The praana comes as long as the soul is there.”

”God is Praana. Life. Your soul needs food. It is hungry. It needs you to feed it and it´s diet is the praana which comes
through the air and enriches your insides.”

‘Your brain controls thirty trillion living cells perfectly and replaces them every seventy-two hours by the sensory ions of the planet Earth. And that sensory ion is called praana, which is carried by the air, called pawan. That’s your basis. You can live with food or without food. You can live with or without emotion. You can live without everything else but you cannot live without the praana.”

Yogi Bhajan

Pranayama är i grunden den yogiska vetenskap som handlar om att genom andning kontrollera flödet av prana. Yogan säger att när du kontrollerar detta flöde kontrollerar du, både fysiskt och mentalt flödet av energi i universum, samtidigt som du på ett praktiskt plan kontrollerar din kropp och ditt sinne. Pranayama är på det sättet en av yogans allra viktigaste komponenter. Den balanserar de vitala livsprinciperna, ger kontroll över sinnet, befriar dig från illusioner, d v s låter dig se tillvaron som den egentligen ser ut – och dirigerar den praniska energin genom speciella kanaler i kroppen, s.k. nadis.
Alla yogiska andningstekniker, både de enklare och de mer komplexa ger utövaren kontroll över sitt sinne och samtidigt en ökande förståelse för vad prana egentligen är. Yogan säger att precis som havet finns samlat, manifesterat i en enda droppe vatten så är den mänskliga organismen uppburen av samma praniska energi som bär upp världsalltet.

 

Yogiska andningstekniker

Andningen är en barometer som visar energinivån i ditt liv. Den är grunden för din medvetenhet. Att använda andningen som redskap för sin personliga utveckling har en lång och omfattande tradition. Som utövare av yoga behöver du odla en ökande medvetenhet om din andning. Att lära dig andas korrekt innebär träning, träning och åter träning.

Andningen har två aspekter:
• Dels andas du in luft. Syre (ca 20%), kväve (80%) och koldioxid (ca 0,04%).
• Dels tillför du prana – livsenergi – till kroppen och till sinnet.

Den kvantitet, den kvalitet och den cirkulation du åstadkommer med dessa båda aspekter av din andning skapar grunden för den energi, den vitalitet, den kreativitet och den balans som genomsyrar ditt liv. För att på bästa sätt åstadkomma detta behöver du lära dig att behärska grunderna i den yogiska andningen.

Inom kundaliniyoga används ett antal olika andningstekniker varav de två vanligast förekommande är långa djupa andetag och eldandning. Några andra är växelvis andning, uppdelad andning, visslande andning och Sitali Pranayama.

Det finns en djup, uråldrig vetenskap bakom dessa olika andningstekniker där yogis ägnat åratal åt att experimentera med och utveckla specifika andningstekniker med specifika syften. Kärnan i det hela är insikten om att man genom medveten andning kan kan uppnå kontroll över sitt sinne och sin kropp och därigenom påverka hälsa och välbefinnande i positiv riktning.

”Whatever your spirit of mind is, that is your breathing. If you can control your breathing you can directly control your mind. A person who breathes only eight breaths per minute has a self control. He can guide his destiny. He can carve his own way. But the difficulty is, we forget. We don´t remember that the breath has got any importance to us.”

Yogi Bhajan

Meditationer med fokus på andningen

Ett pass för andning och lungor (pdf)

En grundläggande andningsmeditation (pdf)

Andningsmeditation för körtelsystemet (pdf)

Balancing Mind and Heart Meditation (pdf)

Calm Heart Meditation (pdf)

Breath Awareness Exercise (pdf)

Eight Stroke Breath for Energy & Stress Release (pdf)

Inner Conflict Resolver Reflex (pdf)

Breath of Fire with Lion’s Paws Reset the Brain’s Electromagnetic Field (pdf)

KY meditation for when you dont know what to do (pdf)

Meditation to burn inner anger (pdf)

Two-Stroke Breath to Connect the Subconscious and the Intuition (pdf)

To Become Intuitive (pdf)

och det finns MÅNGA fler…

Vill du fördjupa dig i detta spännande område ytterligare finns möjlighet att delta i min workshop i Pranayama – The Art of Breathing på Hagabadet Sannegården lördagen den 30 maj kl 15-17. Välkommen!

Pranayama – The Art of Breathing Workshop på Hagabadet Sannegården

pranayama-1024x679
Vill du fördjupa dig i andningens betydelse för välbefinnande och hälsa och lära dig mer om kundaliniyogans speciella andningstekniker så är det här workshopen för dig!

Vi kommer att undersöka hur vi genom medveten andning kan bemästra vårt sinne och därmed lättare hantera livets små och stora utmaningar. Du får prova på olika andningstekniker och meditationer som ingår i kundaliniyogatraditionen.

Lördagen den 30 maj kl 15 – 17 i Yogastudion
Pris för dig som medlem på Hagabadet: 199 kr
Pris för icke medlem: 299 kr
Lärare: Kultar Kaur (Maria Frey Skött)Kontakta Hagabadet Sannegården för mer information och anmälan.

Kundaliniyoga i höst

autumn

Kundaliniyoga för kropp, sinne och själ – Introduktionskurs

Onsdag 17 september 2014

Sensus Göteborg, Södra Hamngatan 29

Kursen kommer att varva teori och praktik med tonvikten lagd på yogapass, andningsövningar, mantran och meditationer som ingår i den rika kundaliniyogatraditionen. Du får tips och råd om hur du med hjälp av yoga kan må bättre fysiskt, känslomässigt och mentalt.

Läs mer och anmäl dig (några få platser kvar!)

 

Kundaliniyoga för kropp, sinne och själ – Fortsättningskurs

Måndag 03 november 2014
Sensus Göteborg, Södra Hamngatan 29

Kursen vänder sig till dig som har gått introduktionskursen ”Kundaliniyoga för kropp, sinne och själ” eller på annat sätt tillägnat dig motsvarande förkunskaper. Vi kommer att fördjupa oss i kundaliniyogans olika tekniker – andning, fokus, rörelse, handställningar, meditation och mantran. Vi kommer också att beröra humanologi – kundaliniyogans syn på människan och yogisk livsstil där bland annat sadhana (daglig spirituell praktik) och yogisk diet ingår.

Läs mer och anmäl dig

 

Kundaliniyoga i vardagen – helgkurs

Lördag och söndag  11 och 12 oktober 2014

Sensus Göteborg, Södra Hamngatan 29

I denna kurs får du konkreta tips om hur du kan införliva kundaliniyogan i din vardag. Det är inte för inte som denna form av yoga kallas ”hushållsyoga” till för vanliga människor mitt uppe i livet. Vi kommer att prata om yogisk livsföring och filosofi varvat med yogaövningar och meditationer med syfte att hjälpa oss hantera den stress och de krav som vår moderna livsföring innebär.

Läs mer och anmäl dig
(några få platser kvar!)