Inspiration, Mantran, Meditationer, Musik

Mantra för inre frid – Sat Narayan

Sat Narayan Wahe Guru Hari Narayan Sat Nam

Detta mantra ger inre frid och länkar dig till vattenelementet vars essens är flöde.
Läs mer här.

Meditationen utförs på följande sätt:
Sitt i lätt meditationsställning med ett lätt nacklås.
Överarmarna trycker mot sidorna av bröstkorgen. Handflatorna riktade framåt. Händerna i höjd med näsan. Gyan Mudra. Tumme och pekfinger trycker mot varandra. Övriga fingrar tätt tillsammans och riktade uppåt.
Chanta mantrat med monoton röst eller till en CD.
Börja med 11 minuter och öka tiden långsamt upp till 31 minuter.
Avsluta med att andas in. Håll andan. Andas ut och slappna av.

Inspiration, Meditationer

Meditation for Gurprasad

Guru is that guidance which takes you from darkness to light. Gurprasad means Guru’s Grace or Blessing; given by the grace of the Guru.

Posture: Sit in Easy Pose with a straight spine. With your upper arms close to your sides, bring your hands to the level of the heart with the hands side-by-side and cupped (the way they are for receiving prasad).

Eyes: Eyes are one-tenth open and focused on the tip of the nose.

Mental focus: Allow all the blessings of heaven to flow to you; ask for whatever you need; know yourself to be blessed; feel the boundless flow of spirit. Just
let it happen. Fill your heart and soul with all the bounties of nature. Simply meditate on the boundless flow of the Universal Soul, and feel a deep inflow of spirit.

Time: There was no time given for this meditation. It is suggested to start with 3 to 11 minutes and work up to 31 minutes.

Comments: As you practice this meditation, feel yourself showered by all the blessings of heaven – health, wealth, happiness, your ultimate caliber and capacity. Just let it happen. Fill your heart and soul with all the bounties of nature. Simply meditate on the boundless flow of the Universal Soul, and feel a deep inflow of spirit. This is a very restful posture. The subtle pressure against the meridian points in the rib cage gives immediate relaxation.

The Teachings of Yogi Bhajan

Spara