Bra att veta, Inspiration, Meditationer, Pranayama, Workshops

Pranayama – Yogisk andning

Ordet ”pranayama” kommer från sanskrit och översätts vanligen som ”andningsteknik” eller ”läran om andning” eller ”andningskontroll”. Detta är dock från det yogiska perspektivet sett ett begränsat sätt att se på detta fenomen. Bokstavligen betyder detta ord ”expansionen” eller ”manifestationen av den första energienheten”. Prana är enligt det yogiska synsättet den grundläggande, den mest vitala energienheten i universum, den oförstörbara, allt genomsyrande kraften – överallt.

”The soul vibrates. The soul breathes. The praana comes as long as the soul is there.”

”God is Praana. Life. Your soul needs food. It is hungry. It needs you to feed it and it´s diet is the praana which comes
through the air and enriches your insides.”

‘Your brain controls thirty trillion living cells perfectly and replaces them every seventy-two hours by the sensory ions of the planet Earth. And that sensory ion is called praana, which is carried by the air, called pawan. That’s your basis. You can live with food or without food. You can live with or without emotion. You can live without everything else but you cannot live without the praana.”

Yogi Bhajan

Pranayama är i grunden den yogiska vetenskap som handlar om att genom andning kontrollera flödet av prana. Yogan säger att när du kontrollerar detta flöde kontrollerar du, både fysiskt och mentalt flödet av energi i universum, samtidigt som du på ett praktiskt plan kontrollerar din kropp och ditt sinne. Pranayama är på det sättet en av yogans allra viktigaste komponenter. Den balanserar de vitala livsprinciperna, ger kontroll över sinnet, befriar dig från illusioner, d v s låter dig se tillvaron som den egentligen ser ut – och dirigerar den praniska energin genom speciella kanaler i kroppen, s.k. nadis.
Alla yogiska andningstekniker, både de enklare och de mer komplexa ger utövaren kontroll över sitt sinne och samtidigt en ökande förståelse för vad prana egentligen är. Yogan säger att precis som havet finns samlat, manifesterat i en enda droppe vatten så är den mänskliga organismen uppburen av samma praniska energi som bär upp världsalltet.

 

Yogiska andningstekniker

Andningen är en barometer som visar energinivån i ditt liv. Den är grunden för din medvetenhet. Att använda andningen som redskap för sin personliga utveckling har en lång och omfattande tradition. Som utövare av yoga behöver du odla en ökande medvetenhet om din andning. Att lära dig andas korrekt innebär träning, träning och åter träning.

Andningen har två aspekter:
• Dels andas du in luft. Syre (ca 20%), kväve (80%) och koldioxid (ca 0,04%).
• Dels tillför du prana – livsenergi – till kroppen och till sinnet.

Den kvantitet, den kvalitet och den cirkulation du åstadkommer med dessa båda aspekter av din andning skapar grunden för den energi, den vitalitet, den kreativitet och den balans som genomsyrar ditt liv. För att på bästa sätt åstadkomma detta behöver du lära dig att behärska grunderna i den yogiska andningen.

Inom kundaliniyoga används ett antal olika andningstekniker varav de två vanligast förekommande är långa djupa andetag och eldandning. Några andra är växelvis andning, uppdelad andning, visslande andning och Sitali Pranayama.

Det finns en djup, uråldrig vetenskap bakom dessa olika andningstekniker där yogis ägnat åratal åt att experimentera med och utveckla specifika andningstekniker med specifika syften. Kärnan i det hela är insikten om att man genom medveten andning kan kan uppnå kontroll över sitt sinne och sin kropp och därigenom påverka hälsa och välbefinnande i positiv riktning.

”Whatever your spirit of mind is, that is your breathing. If you can control your breathing you can directly control your mind. A person who breathes only eight breaths per minute has a self control. He can guide his destiny. He can carve his own way. But the difficulty is, we forget. We don´t remember that the breath has got any importance to us.”

Yogi Bhajan

Meditationer med fokus på andningen

Ett pass för andning och lungor (pdf)

En grundläggande andningsmeditation (pdf)

Andningsmeditation för körtelsystemet (pdf)

Balancing Mind and Heart Meditation (pdf)

Calm Heart Meditation (pdf)

Breath Awareness Exercise (pdf)

Eight Stroke Breath for Energy & Stress Release (pdf)

Inner Conflict Resolver Reflex (pdf)

Breath of Fire with Lion’s Paws Reset the Brain’s Electromagnetic Field (pdf)

KY meditation for when you dont know what to do (pdf)

Meditation to burn inner anger (pdf)

Two-Stroke Breath to Connect the Subconscious and the Intuition (pdf)

To Become Intuitive (pdf)

och det finns MÅNGA fler…

Vill du fördjupa dig i detta spännande område ytterligare finns möjlighet att delta i min workshop i Pranayama – The Art of Breathing på Hagabadet Sannegården lördagen den 30 maj kl 15-17. Välkommen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.