Bra att veta, Meditationer

Two-Stroke Breath for Connecting the Intuition and the Subconscious

Humans have three minds; the conscious, subconscious and superconscious minds. The conscious mind is what you are already aware of and the superconscious mind is the link to the Universal mind. The subconscious mind is the part you are not aware of. It is also referred to as the shadow mind.

Yogi Bhajan said that we have 1,000 thoughts per the blink of an eye. That can equate to nearly 60,000 thoughts per minute and approximately 3 1/2 million thoughts per hour. With that many thoughts, only so many are making it to the conscious mind where you are aware of them. The rest end up in the subconscious mind. Read more.

Here is a great meditation for working with the subconscious mind called  “Two-Stroke Breath to Connect the Subconscious and the Intuition”. The meditation can be found in the Praana-Praanee-Praanayam manual by Harijot-Kaur-Khalsa. It may not resolve all of your issues, but at the very least it strengthens the intuition to a point where it can meet the subconscious and bring it into awareness.

intuition-meditation

Directions:

Hands up in Gyan Mudra. Elbows in the rib cage. Inhale two breaths through the puckered lips and exhale powerfully once through the nose. Continue for 15 minutes.

To end: Inhale deeply. Apply Mulbandh. Hold the position. Exhale. Repeat three times. Slowly relax the hands down on your knees in Gyan mudra.

Kriyor

Ett pass för pranisk energi – 4 U

För att leva fullt ut som människa behöver du enligt det yogiska synsättet uppfylla ett antal kriterier. Du måste kunna le, hur stressad och utarbetad du än är. Stressen tar hårt på dina inre organ och ditt endokrina körtelsystem. Ett leende ger lindring. Le i motgången. Du behöver ha din kroppsvikt i balans och du behöver skapa dig en mental attityd som tillåter dig att säga: Jag måste göra detta. Det är min sak och jag kan inte vänta längre. Detta korta pass bygger upp din kropp och din energi så att du klarar av detta. Om du gör maxtider och hålla perfekta ställningar i alla övningar i passet under elva dagar kommer du att bli otroligt stark både fysiskt och mentalt. Håll fokus i 3:e ögat. Tona in före och tona ut efter passet.

Instruktioner (pdf)

4U