Bra att veta

What is Kriya?

”Kriya means action.  But a kriya is not just any action; it is action that leads to manifestation.  Just like the seed for a sunflower blooms into a sunflower, the kriya for intuition results in enhanced intuition.  To break it down, a kriya is a codified sequence of postures, pranayam and mantra that integrate together in a specific energetic way.  When you focus on a particular kriya and practice it, the energy within your body responds by moving in a very precise way….”

Läs mer här om kroppslås, asanas och mudras!

Bra att veta, Kriyor

Kriya for the fifth chakra – Throat Lotus Kriya

”This set is a complete workout for the thyroid and parathyroid glands.”

Yogi Bhajan

”Halschakrat är sanningens chakra. När halschakrat är i balans är vi sanna mot oss själva och mot andra. Vi är ödmjuka, öppna och receptiva. Med rösten och orden påverkar vi andra på ett positivt sätt. Vi har kunskap om, och förmåga, att kommunicera på ett inspirerande och effektivt sätt.”

hämtat ur ”Kundaliniyoga för kropp, sinne och själ” av Ulrika Berglind

Allmänt om halschakrat och förslag på kriyor och meditationer.

Instruktioner till Kriya for the fifth chakra – Throat Lotus Kriya

Musiklista från Spotify för detta pass på Hagabadet tisdagen 23 oktober

Mantran, Meditationer, Musik

Cross-Heart Kirtan Kriya

Cross-Heart Kirtan Kriya
(Instruktioner till meditationen)

Den här meditationen balanserar höger och vänster hjärnhalva och tillåter dig att processa och göra dig fri från det förflutna så att du kan skapa nya och positiva sätt att gå framåt i ditt liv.

 Vi använde Jiwanpal Kaurs version av mantrat torsdagskvällen den 18 oktober på Hagabadet.

Jiwanpal Kaur – Sa Ta Na Ma

Bra att veta, Mantran, Meditationer, Musik

Celestial Communication

Celestial Communication eller meditation med rörelse är en av teknikerna som används inom kundaliniyoga. Det är en utmärkt form av meditation om man finner det svårt att sitta stilla någon längre stund.

“Celestial Communication is the greatest wonder food for the body healing, bringing mental intelligence and creativity, and uplifting the soul and the inflow of the spirit.  It is a very simple, very authentic, most ancient and absolutely super modern way of making the dumbest, the dullest and the most boring person be very creative, productive, and absolutely intelligent.” – Yogi Bhajan

Läs mer om vad Celestial Communication innebär

Celestial Communication med mantrat  Aad Guray Nameh, Jugaad Guray Nameh, Sat Guray Nameh, Siri Guroo Dayvay Nameh

Läs mer om mantrats ursprung, betydelse och effekter

Under  kundaliniyogapasset lördagen den 6 oktober på Hagabadet använde vi oss av Satkirin Kaur Khalsas version av detta mantrat från albumet ”Blessings of a Woman”. Finns att köpa på Spirit Voyage och Spotify bl a.

Bra att veta

Vad är Kundaliniyoga?

Du kanske funderar över vad kundaliniyoga egentligen är, hur den fungerar och vad som skiljer denna form av yoga från annan yoga.

Här kommer några utvalda länkar där du förhoppningsvis kommer att få svar på dessa frågor och en del andra.

What is Kundaliniyoga? (Carolyn Cowan)

Kundalini Yoga  – Against my religion?

Is Kundalini dangerous?

Kundalini Yoga: A sacred technology

Fundamental components of  Kundalini Yoga

Vad utmärker kundaliniyoga jämfört med andra yogaformer?

Kun­dalini Yoga-The “Dia­mond of Yoga”

What is Kundalini Yoga? (Guru Rattana)

 

Bra att veta, Mantran, Uncategorized

Varför sjunger vi mantran i kundaliniyoga?

I Kundalini yoga används ofta mantran tillsammans med övningarna. Ett mantra är en serie ljud som har designats för att höja medvetandet. Mantrat länkas oftast samman med andningens rytm. När man upprepar ett mantra filtreras tankarna och får en positiv riktning.

Om du vill veta mer i ämnet

Fin sammanfattning om varför vi sjunger mantran i kundaliniyoga

Här får du svar på varför och hur mantran påverkar oss

Guru Rattana om mantran

Olika mantran och vad de betyder. Tips om hur man bäst använder dem.

How chanting mantras affects our glands (videoklipp med the Catalyst Yogi)